تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


نيمه شب ها ....  

نيمه شب ها دیده ای بیخود پریشان میشوی ؟ / در هوای یار سابق محو ایشان میشوی 
نيمه شب ها دیده ای اشكت چو سیل جاری شود ؟ / هرچه تردید و مردد بوده ای " آری " شود 
كودتا را دیده ای هرشب چقدر تكراری است ؟ / فكر او هر شب برایت عامل اجرایی است 
دیده ای در ساعت دو نيمه شب چی میشود ؟ / هی به این فكری كه هم آغوش او كی میشود
یا اراده میكنی در نيمه شب با یك پیام / مینویسی دلبرا میشه بگی روزی بیام ؟
دیده ای صد بار هی حذف و اضافه میكنی ؟ / دیده ای در نيمه شب خود را كلافه

ادامه مطلب  

نيمه شب ها ....  

نيمه شب ها دیده ای بیخود پریشان میشوی ؟ / در هوای یار سابق محو ایشان میشوی 
نيمه شب ها دیده ای اشكت چو سیل جاری شود ؟ / هرچه تردید و مردد بوده ای " آری " شود 
كودتا را دیده ای هرشب چقدر تكراری است ؟ / فكر او هر شب برایت عامل اجرایی است 
دیده ای در ساعت دو نيمه شب چی میشود ؟ / هی به این فكری كه هم آغوش او كی میشود
یا اراده میكنی در نيمه شب با یك پیام / مینویسی دلبرا میشه بگی روزی بیام ؟
دیده ای صد بار هی حذف و اضافه میكنی ؟ / دیده ای در نيمه شب خود را كلافه

ادامه مطلب  

نیمه شب هایم  

 
باز هم نيمه شبی دیگر  شد
نمیدانم از نيمه شبهایم به تو گفته ام یا نه ؟
نيمه شبها در کنج اتاقم مینشینم
کتاب میخوانم و چای مینوشم 
دروغ چرا گهگاهی هم به تو فکر میکنم 
اگر هم کاغذی کنارم باشد 
چیزی مینویسم از تو و برای تو 
به گمانم از وقتی که تو رفته ای اینگونه شده ام 
 
پاورقی:چرا اینجوری شدم ؟!

ادامه مطلب  

غـسـل  

گاهى براى نماز و سایر كارهایى كه باید با وضو انجام داد، غسل واجب مى شود.
شیوه غسل كردن
مسأله  : در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد، مانند جنابت و یا مستحب، مانند غسل جمعه. به عبارت دیگر، تمام غسلها در انجام فرقى ندارند مگر در نیّت. مسأله  : غسل را به دو صورت مى توان انجام داد: «ترتیبى» و «ارتماسى». در غسل ترتیبى، ابتدا سرو گردن شسته مى شود، سپس نيمه راست بدن و بعد از آن نيمه چپ. در غسل ارتماسى، تمام بدن یكباره در آب قرار

ادامه مطلب  

 

چقد بدم میاد ادم احساس ضعف کنه..اونم ب خاطر چارتا کتاب:/ قدرت تو بیشتر از این حرفاس...ضعیف نباش خواهش میکنم.حتی تظاهر کن که ضعیف نیستی.تصوري که ازت دارمو خراب نکن... این ترم نه با دکتر ندری کلاس دارم نه دکتر مرادی

ادامه مطلب  

صبحگاه  

بچپچه ی زمزمه وار مردی كه هر روز صبح ذكر می گوید، انتظار خواب آلود من، تك و توك ماشین های عبوری، ساعت شش صبح است. فكرها ادامه ی همان دیشب؛ عشق یا وجود ندارد یا اگر هست به كمال و مطلق؛ مثل زندگی كه یا هست یا نمی شود كه نصفه نيمه باشد. اگر مرده باشیم نفس معیار زنده بودن نیست؛سلام، سلام، صبح به خیر و نیم نگاهی از چشمان نيمه باز به آدم های خواب و بیدار؛ هوای ملس صبحگاهی و قوزكردگی آدم های سرمایی؛ از راه رسیدن سرویس ها و پای عادت كه می داند سومین ماشی

ادامه مطلب  

صبحگاه  

بچپچه ی زمزمه وار مردی كه هر روز صبح ذكر می گوید، انتظار خواب آلود من، تك و توك ماشین های عبوری، ساعت شش صبح است. فكرها ادامه ی همان دیشب؛ عشق یا وجود ندارد یا اگر هست به كمال و مطلق؛ مثل زندگی كه یا هست یا نمی شود كه نصفه نيمه باشد. اگر مرده باشیم نفس معیار زنده بودن نیست؛سلام، سلام، صبح به خیر و نیم نگاهی از چشمان نيمه باز به آدم های خواب و بیدار؛ هوای ملس صبحگاهی و قوزكردگی آدم های سرمایی؛ از راه رسیدن سرویس ها و پای عادت كه می داند سومین ماشی

ادامه مطلب  

78/2(آز)  

 
از آغازسهم خود را کاملاز نيمه ی سالم سیب برداشتمو نيمه ی دیگر رادر بشقاب ما دزدیدند آرزوی مساوات ریشه ی درختی کهنسال استکه از آوندهایشآه می گذرد...و بر شاخه هایش فقط سیبی هست که تو به من تعارف کردی و شیطان همه را می خواست
مهرداد اکبری

ادامه مطلب  

نیمه شب...  

 ساعت2:24 نيمه شب ... خوابم نمیاد... شدید
سرما خوردم ...دارو هم نمی تونم بخورم ...
زمستان هم در حال گذر هست ...هیچی از روزامون
نفهمیدیدم... امیدوارم سال های بعدی بتونم باز بنویسم ...
این روزا همیشه دلتنگم... دلم یه دشت بی انتها 
میخواد ...یه درخت مجنون ... یه رودخونه ...
یه آسمون نيمه ابری... یه عالمه عاشقی ... تنهای تنها ...
بشینیم باهم چایی بخوریم... درد دل کنییم ...
به تماشای رقص پرستوهای مهاجر بشینیم...
عشق کنیم باهم ...
من و تو یار دیرینه هم هستیم پاییز ...
خیلی وق

ادامه مطلب  

نیمه شب...  

 ساعت2:24 نيمه شب ... خوابم نمیاد... شدید
سرما خوردم ...دارو هم نمی تونم بخورم ...
زمستان هم در حال گذر هست ...هیچی از روزامون
نفهمیدیدم... امیدوارم سال های بعدی بتونم باز بنویسم ...
این روزا همیشه دلتنگم... دلم یه دشت بی انتها 
میخواد ...یه درخت مجنون ... یه رودخونه ...
یه آسمون نيمه ابری... یه عالمه عاشقی ... تنهای تنها ...
بشینیم باهم چایی بخوریم... درد دل کنییم ...
به تماشای رقص پرستوهای مهاجر بشینیم...
عشق کنیم باهم ...
من و تو یار دیرینه هم هستیم پاییز ...
خیلی وق

ادامه مطلب  

تمایز برند  

انواع وجه تمایز برند
یک برند پنج نوع وجه تمایز نسبت به نام های مشابه خود می تواند داشته باشد. این وجوه تمایز عبارتند از:
تمایز در ابعاد ظاهری محصول
تمایز در نحوه ارایه خدمات 
تمایزهای نمادین و تصوري
تمایز در پرسنل 
تمایز در نحوه توزیع برند

ادامه مطلب  

تمایز برند  

انواع وجه تمایز برند
یک برند پنج نوع وجه تمایز نسبت به نام های مشابه خود می تواند داشته باشد. این وجوه تمایز عبارتند از:
تمایز در ابعاد ظاهری محصول
تمایز در نحوه ارایه خدمات 
تمایزهای نمادین و تصوري
تمایز در پرسنل 
تمایز در نحوه توزیع برند

ادامه مطلب  

فرزین  

دلم آهنگ خدا خدا خدایای فر.زین رو میخاد اماپیدانمی کنم:(
همسرم فردادفاع داره ۱۰رفت بسوی تهران ...
بچه ها خوابن ....
نيمه گمشده ام کیست....
همسرم رادوست دارم بعدازسالهاجنگ وجدل ولی نيمه گمشده ام نیست دودنیاداریم اوووووه بسیارمتفاوت امامشترکات هم داریم بچه ها بچه ها بچه ها .....
 

ادامه مطلب  

فرزین  

دلم آهنگ خدا خدا خدایای فر.زین رو میخاد اماپیدانمی کنم:(
همسرم فردادفاع داره ۱۰رفت بسوی تهران ...
بچه ها خوابن ....
نيمه گمشده ام کیست....
همسرم رادوست دارم بعدازسالهاجنگ وجدل ولی نيمه گمشده ام نیست دودنیاداریم اوووووه بسیارمتفاوت امامشترکات هم داریم بچه ها بچه ها بچه ها .....
 

ادامه مطلب  

معادن سنگ های قیمتی ایران در چه مناطقی هستند؟  

 
استان‌های قم، خراسان، كرمان، همدان، اصفهان، سمنان و كردستان از مهم‌ترین مناطق دارای معادن سنگ‌های قیمتی و نيمه قیمتی در كشورمان به شمار می‌روند. متأسفانه اكتشاف و بهره‌برداری معادن سنگ‌های قیمتی در كشور، متولی مشخصی ندارد. حتی اطلاعات معادنی كه مورد شناسایی و حتی استخراج قرار می‌گیرند، همواره به صورت محرمانه باقی می‌ماند. در این میان، به دلیل این كه بخش‌های مختلف اقتصاد سنگ‌های قیمتی سامان‌دهی و مدیریت نشده‌اند، اتفاقات ریز و

ادامه مطلب  

از الطاف رب العالمین  

یك كار خوب در شبكه تهران ، پروفسور مجید سمیعی  رئیس فدراسیون جهانی متخصصان مغز و اعصاب میهمان ما در تهران ۲۰ بود . شخصیت استثنایی، فرهمند و جالبی داشت.مصاحبه با ایشان بسیار مشكل بود، همان اول خیال همه را راحت كردم گفتم تخصصی در این حوزه ندارم و بحث ما بیشتر ریشه ایرانی و وطن دوستی و موفقیتهای علمی و جهانی پروفسور بود. كلی هم پیامك داشتیم كه نوشته بودند پروفسور افتخار رشتی هاست.( دكتر اصالتا بچه گیلانه ) برای اینكه حرفهای برنامه خیلی تخصصی ن

ادامه مطلب  

 

 
تمام ساعت را می ترسملباسهایم حتی می ترسندو دستهایم از دستهایش می ترسندچرا نترسم آخر، چرا نترسم؟چراغ سبز تخیل،کنار خرمن پنبه ستکه گر بگیرد در من، تمام گردم من؛و آفتاب تموز است در نهایت اوجکه گر بگیرد در برف، برف های تمیزکه گر بگیرد در من، تمام آب شوم؛و کهکشان غریبی استبدور خلوت هذیانی شبانه ی منکه گر بگیرد در من، تمام کاه شومو شب که راه بیفتمصدای نرمی از آن جویبار بی مانندبه من، به لحن غریبی، که چون عبور نسیمی است،عبور چلچله ای ، بال بال ش

ادامه مطلب  

آب مقطر( آب خالص) ( دستگاه آب مقطر ساز) آب دمین  

برای بدست آوردن آب مقطر  و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از فناوری  اسمز معکوسدوبل یا دو مرحله ای  به منظورپاک سازی آب در دو مرحله بکار گرفته می شود در فرآیند تولید آب مقطر با استفاده از اسمز معکوس  آب بعد ازتصفیه  از مرحله اول اسمز معکوس با درصد نمک های محلول به نسبت پایینداخل سیستم اسمز معکوس دوم می شود و نتیجتا به راهبری الکتریکی در مقدار صفر میکروزیمنس می رسیم و اب مقطر بدست می آید
اسمز معكوس یك پروسه فیزیكی است كه قابلیت این را دارد

ادامه مطلب  

چرا بعد از ازدواج كمتر حال دعا دارم و كمتر از دوران مجردي پيگير تهذيب نفسم و راهكارش چيه  

سلام خدمت همه ى عزیزان جمع آسمانى
خانمى هستم ٢٤ ساله كه ١ سال و نيمه متاهل شدم، دانشجو هستم، همسرمم دانشجو هستن، هر دو مقطع دكترا... و ظاهراً مذهبى هستم!
قبل از ازدواج شدیداً علاقه مند ب ازدواج بودم و كلى ایده ى مذهبى داشتم واسه بعد از ازدواج... اما بعد از تأهل هم من هم همسرم بسیار سرمون با درس گرم شد، توى این مدتى كه باهم هستیم هردومون درگیریهاى درسى داشتیم و از این ب بعد بیشترم خواهد شد(خصوصاً براى من)
مشكلى كه آزارم میده اینه كه

ادامه مطلب  

قدری تامل  

نوزاد از سینه مادرش شیر میخورد تا آنکه سیر میشودکلسیم ازاستخوان های مادر کم میشود و دندان های او را به درد می آوردو سبب استرس و اضطراب مادر میشودهنگامیکه آن نوزاد برای خود مردی میشودپایش را بر روی پای دیگر می اندازد ودر قهوه خانه ای با کلاس با ادعای علم و فرهنگ میگوید :عقل زن نصفه و نيمه میباشدتا به حال از خودت پرسیدی عقل تو که کامل است چگونه کامل شد؟عقل تو از غذای همان صاحب عقلی که نصفه و نيمه هست کامل شد.

ادامه مطلب  

ساندهاوزن 1-4 شالکه  

جام حذفی و سومین بازی و سومین برد.
برعکس لیگ تو جام حذفی خوب گل میزنیم.این بازی هم بالای 3 تا گل زدیم.نيمه اول سه تا زدیم و خیال خودمون رو راحت کردیم ولی یاد بازی با نورنبرگ افتادم و گفتم هنوز تموم نشده.ولی نيمه دوم هم با اینکه گل خوردیم ولی گل چهارم رو هم زدیم تا بریم و واسه بازی سخت با هرتا خودمون رو آماده کنیم.
گلها : شوپف - کالیجوری - نالدو - کونوپلیانکا

ادامه مطلب  

ساندهاوزن 1-4 شالکه  

جام حذفی و سومین بازی و سومین برد.
برعکس لیگ تو جام حذفی خوب گل میزنیم.این بازی هم بالای 3 تا گل زدیم.نيمه اول سه تا زدیم و خیال خودمون رو راحت کردیم ولی یاد بازی با نورنبرگ افتادم و گفتم هنوز تموم نشده.ولی نيمه دوم هم با اینکه گل خوردیم ولی گل چهارم رو هم زدیم تا بریم و واسه بازی سخت با هرتا خودمون رو آماده کنیم.
گلها : شوپف - کالیجوری - نالدو - کونوپلیانکا

ادامه مطلب  

شهاب حسینی - "درباره الی" فیلم برگزیده تماشاگران در نیمه دوم دهه ۸۰  

 در سومین نظر سنجی کانال تلگرامی جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایی  «درباره‌الی» به کارگردانی «اصغر فرهادی» به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران  در نيمه دوم دهه ۸۰ انتخاب شد.
 به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر، سومین نظر سنجی کانال جشنواره فیلم فجر،  اختصاص به معرفی بهترین فیلم تماشاگران در نيمه دوم دهه ۸۰ داشت که ۷ فیلم برتر نيمه دوم این دهه اخراجی‌ها (مسعود ده‌نمکی) – فجر ۲۵، سنتوری (داریوش مهرجویی) – فجر ۲۵، همیشه پای زن در میان است (کمال

ادامه مطلب  

شهاب حسینی - "درباره الی" فیلم برگزیده تماشاگران در نیمه دوم دهه ۸۰  

 در سومین نظر سنجی کانال تلگرامی جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایی  «درباره‌الی» به کارگردانی «اصغر فرهادی» به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران  در نيمه دوم دهه ۸۰ انتخاب شد.
 به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم فجر، سومین نظر سنجی کانال جشنواره فیلم فجر،  اختصاص به معرفی بهترین فیلم تماشاگران در نيمه دوم دهه ۸۰ داشت که ۷ فیلم برتر نيمه دوم این دهه اخراجی‌ها (مسعود ده‌نمکی) – فجر ۲۵، سنتوری (داریوش مهرجویی) – فجر ۲۵، همیشه پای زن در میان است (کمال

ادامه مطلب  

پیش وندهای بیانگر تعداد  

—--------- Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدستuni + directional = یک طرفه، یک جهتیuni + form = یک دست، یک شکلuni + code = کدهای یکدست، کد یکسانunion = اجتماع، انجمنunited = متحد، واحد—---------------—Multi = چند، چند تایی، چندگانهmulti + media = چندرسانه ایmulti + user = چند کاربرهmulti + tasking = چند وظیفگیmulti + processing = چند پردازشیmulti + programming =چندبرنامه ایmulti + purpose = چند منظوره—---------------—Mono = یک، یکی، تکmonochrome = تک رنگmonolog = تک صدایی، صحبت یک نفره—---------------—Bi = دو، دوتایی، دوگانهbi + directional = دوطرفه، دوجهتیb

ادامه مطلب  

مراسم نیمه شعبان 1395  

 مراسم نيمه شعبان 95 در مکان یاس 13 مجتمع پنها برگزار شد.
در این مراسم برنامه های مختلفی مانند سرود و سخنرانی و تیاتر و شعر خوانی و مسابقات متنوع و اهدای جوایز اجرا شد .
تعداد مهمانان عزیز این برنامه حدود 800 نفر بود که با حضور خود فضای شادی رو با ارمغان آوردند.
جهت مشاهده گزارش تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب  

انتشار دفترچه سؤالات دکتری ۹۶  

دفترچه سؤالات هر یک از رشته های آمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص انتشار سؤالات آزمون دوره دكتری (Ph.D) نيمه متمركز سال 1396 و كلید سؤالات پس از برگزاری آزمون
 بدین‌ وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان شركت‌ كننده در آزمون ورودی دوره دكتری تخصصی «Ph.D» نيمه‌ متمركز سال 1396 می‌رساند كه سؤالات هریك از كد رشته‌های امتحانی آزمون مذكور تا پایان روز جاری (95/12/7) بر روی سایت سازمان به آدرس: www.sanj

ادامه مطلب  

عید پاک چه روزی است  

واقعه در روز یکشنبه بعد از جمعه صلیب و هفته ی مقدس به وقوع پیوست. و پایان دوران توبه و روزه ی بزرگ مسیحیان میباشد.
پایان دوران روزه منتهی میشود به  پنجشنبه مقدس(شام آخر) – سپس جمعه ی صلیب یا جمعه ی خداوند، و در نهایت با جشن و سرود،  یکشنبه ی قیام مسیح از مردگان …که با شادی و جشن مومنین مسیحی در سرتاس زمین همراه است، عید قیام، امید و شادی مسیحیان است که در آن رسالت خداوند عیسی مسیح به وقوع می پیوندد و نجات و قیامت از مردگان را برای ما به هدیه میگ

ادامه مطلب  

 

زده ام به سیم آخر، این ترم اتود انقلابی شوپن را برداشته ام، دارم صفحه ی اولش را در می آورم. بر خلاف تصوري که داشتم قطعه ی فوقِ سختی نیست. سخت هست اما فوق سخت نه. همیشه از دست چپ می ترسیدم. این قطعه تماماً روی تکنیکِ دست چپ مانور می دهد. 
ترم پیش هم والس 14 شوپن را زدم. اجرای چنین رپرتواری قبلاً برایم مثل خواب و خیال بود. نمی دانم تکنیکِ من پیشرفت کرده یا قبلاً از نزدیک شدن به این قطعات می ترسیدم. 
همیشه تکنیکِ پیانو برایم مساله بود. از وقتی آهنگسازی

ادامه مطلب  

..  

بیدار شو كه این خواب به تنهایی أبدی نمی ارزد، 
این روح هم بی تسلای تو در هیچ مستطیلی آرام نمی گیردحالا چه اتاق، چه تخت، چه..نيمه شب به دیدارت آمده ام..
اینجا نبودنت بیداد می كند،..
با هیچ چراغی پیدا نمی شوی..
حالا این غم را كجا دانه دانه كنم
كه این دل اگر تسبیح شود به دست هر معتقدی بیفتد از ذكر یا محبوب سَر بر نمی تابد. این شمشیر ها كه تو گفته ای از رو بسته ام ، خارهای تن من است ،مبادا دست نامحرمی به چیدن بوسه هایم نیت كند
و من دست از دفاع تو بردارم

ادامه مطلب  

شکست عشقی نیس..  

بعضی شبا که حالم بده 
مثلا مثل امشب
سرم از درد داره میترکه
و تنم گز گز میلرزه 
مامانم اجازه نمیده استامینوفن بخورم
خیلی فکر میکنم به یه موضوعی
که کاش وضیعت این نبود
مثلا همه چی یکم بهتر بود
مثلا منم مثله بقیه هم سن و سالیام درد قلبم شکست عشقی بود
نمیدونم 
هیچ تصوري از شکست عشقی ندارم
ولی متنفرم از همه اونایی که وقتی میبینن یه دختر 19 ساله ناراحته میگن شکست عشقی خورده..
و درک نمیکنن میتونه دردای بزرگتر شکست عشقی ام واسه یه 19 ساله باشه!
:-(
حالم بد

ادامه مطلب  

ولنتاین  

مادو مغرور دو خودخواه دو بدتقدیریم
عاشقی کردن ما شرح عدم در عدم است
مثل یک تابلوی نيمه ی نفرین شده ای
دست هرکس که به سمت تو بیاید قلم است

ادامه مطلب  

_***نصف فنجان آرامش***_  

من این ور خیابان و كافه ی آرامش سبز شده  در جلوی چشمانم...
چراغی قرمز و خیایانی شلوغ از بی كسی...
بزرگراهی بی انتها با دو سری بمب بست!
فضا...همان حس آرامش بخشی هست كه میخواهم....
برای دقایقی هیچ كسی وجود نداشته باشد و تنها صدای نفس های خودم، گوش هایم را بیدار نگه دارد....
مانعی مانع از رفتنم به آن كافه میشود...
دزدكی از پشت پنجره هایی بارون خورده به آن فنجانی كه از قبل سفارش داده بودم مینگریستم...
از منوی آرزوها...
یك فنجان آرامش تا نيمه پرشده و گل های رز

ادامه مطلب  

_***نصف فنجان آرامش***_  

من این ور خیابان و كافه ی آرامش سبز شده  در جلوی چشمانم...
چراغی قرمز و خیایانی شلوغ از بی كسی...
بزرگراهی بی انتها با دو سری بمب بست!
فضا...همان حس آرامش بخشی هست كه میخواهم....
برای دقایقی هیچ كسی وجود نداشته باشد و تنها صدای نفس های خودم، گوش هایم را بیدار نگه دارد....
مانعی مانع از رفتنم به آن كافه میشود...
دزدكی از پشت پنجره هایی بارون خورده به آن فنجانی كه از قبل سفارش داده بودم مینگریستم...
از منوی آرزوها...
یك فنجان آرامش تا نيمه پرشده و گل های رز

ادامه مطلب  

پیش بینی آب و هوای استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب مورخ 95/11/29  

چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده : 
بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، طی امروز و امشب، هوای استان نيمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارندگی (غالباً به صورت بارش برف و عمدتاً در نواحی سردسیر و معتدل) خواهد بود. بارش برف كه در منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت؛ بخصوص در این نواحی سبب كاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد وسائط نقلیه خواهد شد. از ظهر فردا تا اواسط هفته آینده، بارشی برای سطح استان پیش بینی نمی گر

ادامه مطلب  

پیش بینی آب و هوای استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب مورخ 95/11/29  

چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده : 
بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، طی امروز و امشب، هوای استان نيمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارندگی (غالباً به صورت بارش برف و عمدتاً در نواحی سردسیر و معتدل) خواهد بود. بارش برف كه در منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت؛ بخصوص در این نواحی سبب كاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد وسائط نقلیه خواهد شد. از ظهر فردا تا اواسط هفته آینده، بارشی برای سطح استان پیش بینی نمی گر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1